Arbetet som advokat

Ofta tror man att försvarsadvokater bara arbetar i rättegångar och muntligt försvarar sin klient. Det här är bara delvis sant, då en stor del av en försvarsadvokats arbetstid spenderas utanför rättegången och framför skrivbordet. Advokater kan helt enkelt göra mycket annat också, till exempel att arbeta med affärsjuridisk rådgivning. Som i övriga juristyrken har advokaten en uppgift att se till att så han eller hon företräder sin klients intressen enligt lag och god sed.

Den som funderar på att bli advokat möter sannolikt en god arbetsmarknad. Arbetsmarknaden är i balans i stora delar av landet och i till exempel Stockholm är efterfrågan på advokater högre än tillgången. Det här gör att den som är utbildad advokat har stora friheter i att välja bostadsort, oavsett om det är Stockholm, Göteborg eller Malmö man vill bo i.

Arbetsuppgifter

Den vanligaste inriktningen för advokater idag är affärsjuridik. Det är också mycket vanligt att försvarsadvokater arbetar med brottmål, och det är oftast det som yrkesgruppen förknippas med. Här ger vi exempel på områden som advokater kan arbeta i och vad de gör.

Affärsjuridik

Advokater som arbetar med affärsjuridik hjälper till exempel med att granska och att tolka avtal. Vidare kan en arbetsuppgift vara att upprätta ett nytt avtal eller ett köpekontrakt. De kan också jobba med rådgivning, till exempel vid en överlåtelse eller en uppstart av ett nytt företag. Inte sällan för de både skriftliga och muntliga förhandlingar med uppdragsgivarens motpart.

I rättegången

I rättegångar arbetar försvarsadvokater med att försvara misstänkta brottslingar. Även om det muntliga försvarandet är en väsentlig del av en försvarsadvokats arbetsuppgifter, tillbringas en del tid bakom skrivbordet. Det handlar till exempel om att ta del och granska förundersökningsprotokollet och annat material som framkommit i utredningen. Vidare förs samtal med klienten om fallet och brottet i fråga.

En annan stor del av arbetet som en försvarsadvokat gör är att söka fram de rättsregler som finns kring brottet. Man tittar även på praxis, hur man tidigare har dömt i fall som liknar det aktuella fallet i fråga. Att känna till rättsregler och praxis är nödvändigt för att kunna försvara klienten på ett korrekt sätt.

Något annat som en försvarsadvokat gör är att förhöra vittnen och andra parter för sin klients talan. Just förhörandet är något som de flesta förknippar försvarsadvokater med, inte minst efter att ha sett filmer där detta förekommer.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för advokater ser för närvarande god ut. Enligt Arbetsförmedlingen råder det balans i stora delar av landet, till exempel i storstäder som Malmö och Göteborg. I Stockholm råder dock en ”liten” konkurrens om jobben. Oavsett om man vill senare vill arbeta i Malmö, Göteborg, Stockholm eller någon annan del av landet har man goda möjligheter att hitta ett arbete.

28 Oct 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.