Är du i behov av en brottmålsadvokat?

Vi kan säga att du är misstänkt för ett av de vanligaste brotten i Sverige – ett narkotikabrott. Flertalet personer har pekar ut dig som en langare och du nekar till detta brott. Åklagaren å sin sida anser dock att polisens förundersökning är tillräckligt stark för att åtal ska väckas mot dig. Brottet rubriceras som grovt narkotikabrott och du har redan på ett tidigt stadie haft en brottmålsadvokat som medverkat vid olika förhör och annan kontakt med polisen. Denna brottmålsadvokat har du dock inte själv valt – du har tilldelats denna enligt din lagliga rätt och advokaten i fråga kallas för en offentlig försvarare. 

Du är missnöjd med denna offentlige försvarare, du tycker att han är oengagerad, att han dömt dig på förhand och att han inte lägger ner den tid som krävs för att leda viktiga bevis – talande till din fördel – i sak. 

“Du har rätt till en offentlig försvarare och du har även rätt att välja en sådan själv. Skulle du acceptera den brottmålsadvokat som tilldelas dig så kan detta försvåra ett framtida byte. Välj din brottmålsadvokat med större omsorg“ 

Hur ska du agera här? Först och främst så har du sjäv rätt att välja vilken brottmålsadvokat som ska fungera som din offentliga försvarare. Det innebär konkret att om du accepterat denne advokat så har du gjort ett val. Du skulle alltså tidigt ha sett över dina val och valt en annan brottmålsadvokat att sköta ditt försvar. Det kan försvåra dina möjligheter till att få en ny brottmålsadvokat – men det är inte omöjligt. Kan du – i din skrivelse till domstolen – peka på starka bevis i att din offentliga försvarare misskött sitt jobb och försummat viktiga detaljer så kan rätten tillgodose din önskan om en ny offentlig försvarare. 

Vi kan, för enkelhetens skull, säga att man gör så; man anser att du har rätt – den brottmålsadvokat som tilldelats dig har inte skött sina åtaganden på ett korrekt sätt och du har i och med detta en möjlighet att välja en ny brottmålsadvokat. Vi tänkte visa lite hur du ska tänka och vilken typ av brottmålsadvokat du ska försöka få att representera dig: 

Välj en erfaren brottmålsadvokat

Det man ska fokusera på gällande valet av brottmålsadvokat är att hitta en sådan med erfarenhet av det brott man själv är misstänkt för. I sitt fiktiva fall skulle det alltså handla om ett narkotikabrott. Har din advokat vana av olika narkotikabrott så har du definitivt en fördel i att din advokat dels kan lägga upp försvaret bättre och dels också har vana av att hantera den yttre pressen som ett sådant brott vanligen för med sig. 

Inte sällan så bedöms ett narkotikabrott hårdare i allmänhetens ögon och det kan innebära att rätten påverkas. En skicklig brottmålsadvokat kan leda uppmärksamheten till själva sakfrågan snarare än att låta massmedia och en extern typ av lynchjustis utkräva rättvisa. Du får helt enkelt en mer rättvis prövning genom en skicklig brottmålsadvokat. 

En annan viktig del är hur pass bra ni två synkar. Din brottmålsadvokat kommer att vara ett stöd genom hela processen och det är därför viktigt att ni två hittar varandra även på en mer personlig nivå. Personkemi är en viktig ingrediens som man måste beakta då man står inför att välja offentlig försvarare. 

23 Jan 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.